Zapraszam

młodzież licealną do udziału w semestralnej zabawie towarzyskiej realizowanej metodą WebQuest ku rozwojowi wyobraźni i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.

   Anna Tomczyk-ChurskaUczestnik  czyli SZUFLANDER        
Uczestnik  czyli   SZUFLANDER
ma okazję : 
dowiedzieć  się o istnieniu literatury nonsensu (w aspekcie formy i treści),  
poznać gatunki literackie zwane limerykiem i wierszem dadaistycznym, 
pracować ze źródłami naukowymi on-line (Słownik wyrazów obcych, Słownik terminów literackich, Encyklopedia, inne),  
rozwijać pomysłowość, wyobraźnię językową i poczucie humoru,
współpracować w grupie rówieśników,   
prezentować efekty swoich działań, 
wykorzystać swoje kompetencje z IT do nauki i zabawy.WQ udostępniany na licencji
Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0